+36 1 / 409-36-43

saxmed@saxmed.hu

1162 Budapest

(Árpádföld), Cserhida u. 8.

Nyitvatartás

Hétfő-Péntek: 10-16 óráig

Segíthetnek a lökéshullámok

Megrendelés, jótállás ,garancia, elállási feltételek

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A termékek magyar nyelvű, részletes használati útmutatóval rendelkezik, melyet Szolgáltató a termékről kiállított számlával, és az egyéves garancia igazolásával együtt a termék kiszállításával egyidejűleg bocsát a Megrendelő rendelkezésére.

Kérjük, a használati útmutatót figyelmesen olvassa át, és a megrendelés előtt honlapunkon tájékozódjon a használatot esetlegesen kizáró tényezőkről is!  

  Megrendelés menete

 

 1. A Felhasználó a honlapon a menü által kínált navigációs lehetőséggel jut a megvásárolni kívánt Termék adatlapjára. A Termék adatlapján a termékleírást követően megtalálható az adott termék megrendelőlapjára irányuló link, amelyre kattintva a Felhasználó a megrendelés leadásához szükséges adatokat megadhatja. Eddig a pontig a rendszer semmilyen adatot nem tárol a Felhasználó által megtekintett termékekről, és a Felhasználóról sem (nincs kosár, és a rögzíteni kívánt megrendelés csakis egyetlen típusú termékre vonatkozhat). A szállítási és számlázási adatok megadásán kívül a Felhasználónak azonban lehetősége van a megvásárolni kívánt Termék mennyiségének megadására/módosítására, továbbá a szállítás és fizetési mód kiválasztására. A fizetendő végösszeg a darabszám és szállítási módnak megfelelően azonnal látható.
 2. Hibás adatok: A rendszer ellenőrzi a vásárláshoz nélkülözhetetlen adatok meglétét, és felhívja a figyelmet a formailag helytelenül megadott adatok javítására. A felhasználó a megrendelés végleges elküldése előtt tudja megváltoztatni adatait, utána már csak telefonon, vagy e-mail küldésével van erre lehetősége. A rendszer a megrendelést követően megküldi a visszaigazolást, melyben felhívjuk figyelmét adatai ellenőrzésére, és kérjük,ellenőrizze ismét adatait, és jelezze, ha valami hibát talál bennük a saxmed@saxmed.hu címre írott levélben, vagy a (1)4093643 telefonon.
 3. Megrendelés véglegesítése: a Felhasználó ezt követően véglegesítheti megrendelését, amely fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelés rögzítését követően a rendszer automatikusan egy visszaigazoló e-mail formájában is visszaigazolja a leadott megrendelést, illetve a megrendelés azonosító számát a felhasználó által megadott elérhetőségre, valamint a Szolgáltatónak a megrendelés során megadott adatokat. A Felhasználó a honlapon közölt visszaigazolást vagy a visszaigazoló e-mail tartalmát kinyomtathatja. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, ez legkésőbb 48 órán belül megtörténik.

A Vásárló felelőssége a megadott adatok ellenőrzése. A hibás adatokkal felvett rendelésekért (pl.: hibás e-mail cím vagy téves szállítási adatok rögzítése) az Eladó nem tud felelősséget vállalni. A Felhasználó a megadott adatait a megrendelés elküldését követően nem módosíthatja a rendszeren keresztül, mivel a rendszer nem működtet felhasználói fiókokat, azonban jelezheti a Szolgáltató megadott elérhetőségein, ha a visszaigazoláskor (a honlapon vagy a visszaigazoló e-mailben) hibásan megadott adatot vél felfedezni.

 Elérhetőség: telefonon a (1)4093643-as telefonszámon, vagy a saxmed@saxmed.hu

   A megrendelések feldolgozása és teljesítése

 1. Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett, jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:
 • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
 • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
 • ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.
 1. Általános teljesítési határidő: a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 1-3 munkanapon belül. A felek kölcsönös megállapodás esetén ettől eltérhetnek.
 2. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék előre nem látható és el nem hárítható okból nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni. Ilyen esetben ha a Felhasználó eláll a vásárlástól, és esetleg a vételárat bankkártyás fizetéssel, vagy átutalással már eljuttatta Szolgáltatóhoz, amennyiben eláll a vásárlástól, az általa befizetett összeget a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti.

 Elállás joga

nyilatkozat-minta az elálláshoz, kivételek az elállás alól – ún. távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó rendelet, internetes vásárlás esetében:

 1. A Vásárló egészen addig tudja lemondani rendelését, amíg az számlázásra és feladásra nem kerül. Amennyiben a Vásárló már átvette a terméket, lemondani nem tudja a rendelést, de 14 napon belül gyakorolhatja indokolás nélküli elállási jogát, az ide vonatkozó 45/2014-es Korm. rendelet (20-22 § rendelkezése által) szabályozott módon (interneten, vagy utánvétesen  rendelt termékek esetében). A 14 nap elállási határidő a termék átvételekor kezdődik. A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
 2. ún. távollevők között kötött szerződések szerint- nem személyes vásárlás esetében -: a hivatkozott jogszabályi rendelkezések szerint az elállást a Vásárló megteheti úgy, hogy az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot juttat el a Szolgáltatóhoz vagy a következő – a Vásárló által értelemszerűen kitöltendő (letölthető) – ún. elállási nyilatkozatminta felhasználásával is megtehető az elállás (a *-gal jelölt mezők kitöltendőek):

Címzett: SAX Kft. 1162 Budapest, Cserhida u. 8, e-mail: saxmed@saxmed.hu

Ezennel én / mi el kívánok / kívánunk állni a közöttünk létrejött, a következő termékek megvásárlásáról / a következő szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződéstől:

Megrendelés dátuma (*) / átvétel dátuma (*):

Vásárló(k) neve (*):

Vásárló(k) címe (*):

Vásárló(k) aláírása (csak abban az esetben, ha postai úton küldi az űrlapot)

Bankszámla szám, amennyiben átutalással kívánja visszakapni az összeget.

Dátum:

 1. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

 1. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

 Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 1. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog kizártsága

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén:

„olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak”;

„olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.”

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.

 VII) Reklamáció, panaszkezelés

 1. Felek igyekeznek jogvitájukat békés úton rendezni. Amennyiben a Vásárlónak panasza van, az ÁSZF elején megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.
 2. Amennyiben a csomag átvétele után a készülék esetlegesen hibásnak bizonyul, Önnek nincs más teendőe, mint jelzi ezt cégünknek, és cserecsomag formájában kicseréljük Önnek.
 3. A Vásárló (amennyiben Fogyasztónak minősül), természetesen bírósághoz fordulhat, vagy a Szolgáltatónál megtett panaszának esetleges elutasítása esetén a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvitájának rendezése érdekében.

Békéltető testületek országosan is elérhetőek

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

honlap cím: http://bekeltet.hu

e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax:         06 (1) 488-21-86

Telefon:   06 (1) 488-21-31

 1. A Vállalkozás az esetleges fogyasztói jogviták rendezése érdekében a békéltető testületi eljárást igénybe veszi. A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
 2. A Vásárló (amennyiben Fogyasztónak minősül) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz is fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu.
 1. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/adr link alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

VIII)     Tájékoztatás a kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról (garancia)

Az itt hivatkozott szöveg a 45/2014 Kormányrendelet 3. sz. mellékletében közreadott tájékoztatás átvételével készült.

Jótállás 2021. – Alkalmazandó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet 1. sz. mellékletben felsorolt új, tartós fogyasztási cikkekre 2021.01.01-től.

Kellékszavatosság

Kellékszavatosság: azt jelenti, hogy az eladó szavatol azért, hogy termék vagy a szolgáltatás pontosan olyan, amilyennek ő leírja, és nincsen tudomása semmilyen (látható vagy láthatatlan) hibáról, amely már a szerződés pillanatában fennáll.

A kellékszavatosság intézménye olyan hibákra vonatkozik, amelyek már a szerződéskötéskor is fennálltak. Ha a fogyasztó által vásárolt termék már a vételkor is hibás volt, ez esetben az eladó köteles azt megjavítani, kicserélni stb. Ha azonban a hiba a szerződéskötést követően keletkezik, például pld. a fogyasztó leejti és megsérül, értelemszerűen ezért a hibáért nem felel a vállalkozás. Azt, hogy a hiba már a szerződéskötés előtt keletkezett, a vevő köteles bizonyítani.

Bővebben:

Ön a SAX Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Sax Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérhe-ti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön a termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Jótállás 2021. – Alkalmazandó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet 1. sz. mellékletben felsorolt új, tartós fogyasztási cikkekre 2021.01.01-től.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Sax Kft. jelen szerződés, valamint a vonatkozó 151/2003 Kormányrendelet előírásai alapján jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Ön a Kormányrendelet szerint egy év kötelező jótállásra jogosult, illetőleg a fenti pontban rögzítettek szerint a gyártó adhat egyes termékekre gyártói jótállást a termékleírás szerint.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti …